Organizator:

Prelegenci

Dr Dawid Soszyński

Ekspert biznesu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL

Dr Dawid Soszyński

Ekspert biznesu
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL
Geograf, planista, ruralista, ekolog krajobrazu, wiejski artysta uliczny i rzeczny, adiunkt w Katedrze Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL, pracownik dydaktyczny na kierunku Architektura Krajobrazu.

Zajmuje się problematyką planowania wsi i krajobrazu wiejskiego, a w szczególności funkcjonowaniem i kształtowaniem wiejskich i nadrzecznych miejsc wspólnych. Autor publikacji naukowych a także opracowań, planów i koncepcji dotyczących obszarów wiejskich, obszarów chronionych i przestrzeni publicznych. Mieszka i pracuje nad Wieprzem.

Małgorzata Michalska - Nakonieczna

Historyk sztuk
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Małgorzata Michalska - Nakonieczna

Historyk sztuk
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Historyk sztuki, wykładowczyni akademicka, prodziekan kierunku projektowanie wnętrz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, stypendystka Global Education Outreach Program, wieloletni pracownik Muzeum Wsi Lubelskiej. Brała udział w wielu programach badawczych, edukacyjnych oraz projektach. Propagatorka wiedzy o architekturze historycznej i kulturze. Autorka publikacji z zakresu historii sztuki, architektury i kultury XIX i XX w. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Zainteresowania naukowe to historia sztuki, architektury i urbanistyki XIX i XX w. Kolekcjonerka przedmiotów kultury materialnej, m.in. historycznych cegieł i wieszaków reklamowych.

Mateusz Majewski

Magister sztuki
Wykładowca Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania na specjalności aranżacja wnętrz i projektowanie graficzne.

Mateusz Majewski

Magister sztuki
Wykładowca Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania na specjalności aranżacja wnętrz i projektowanie graficzne.
Magister sztuki, tytuł uzyskany na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Studiował także Projektowanie Ubioru na KSA w Krakowie.

Magister sztuki, tytuł uzyskany na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Studiował także Projektowanie Ubioru na KSA w Krakowie. Dotychczas pełnił funkcje grafika kreatywnego w ogólnopolskiej sieci retailowej współpracując z marketerami w tworzeniu doświadczenia klienta oraz wdrożeniu nowych linii produktów. Współpracuje z IKEA Polska jako projektant wnętrz i grafiki, obecnie zatrudniony na stanowisku menedżerskim odpowiada za wypracowanie oraz wdrażanie akcji komercyjnych, witalności i sezonowości. Wykładowca Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania na specjalności aranżacja wnętrz i projektowanie graficzne. Jako freelancer współpracuje z klientami indywidualnymi, deweloperami oraz instytucjami tworząc projekty graficzne i aranżacje wnętrz. Interesuje się cyfrowym malarstwem oraz psychologią designu. Kocha fotografię i magię programów graficznych. Lubi uczyć się i dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Strona www: www.mateuszmajewski.eu

Kazimierz Kraczoń

Architekt
IARP

Kazimierz Kraczoń

Architekt
IARP
Architekt Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, od kilku kadencji członek i sekretarz Lubelskiej Okręgowej Rady IARP.

Od wielu lat prowadzi własną pracownię architektury. Autor projektów domów i budynków użyteczności publicznej m. in. hotelu Alter na Starym Mieście oraz kościoła Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Równolegle do zainteresowań architektonicznych zawsze towarzyszyło mu zamiłowanie do rysowania i malowania. Zaowocowało to prowadzeniem autorskiej szkoły rysunku i malarstwa, w której przygotowuje młodzież na studia architektoniczne, a także prowadzi plenery rysunkowe i akwarelowe. Jako rysownik i akwarelista prezentuje prace na  wystawach indywidualnych i zbiorowych. W ramach współpracy z WBiA Politechniki Lubelskiej - promotor magisterskich prac dyplomowych na kierunku architektura. Jest członkiem Izby Architektów RP, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

Natalia Przesmycka

dr hab. inż. architekt
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Natalia Przesmycka

dr hab. inż. architekt
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Ukończyła podyplomowe studia Master of European Urban Design oraz na kierunku Malarstwo.

Natalia Przesmycka (1979), dr hab. inż. architekt. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (2003). Ukończyła podyplomowe studia Master of European Urban Design, (European Urban Design Laboratory Tilburg 2007) oraz na kierunku Malarstwo (UMCS 2021). Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 2010 roku uzyskała tytuł dr inż. nauk technicznych, architektura, specjalność: urbanistyka, temat pracy – Przeobrażenia urbanistyczne Lublina w latach 1815-1939, zaś w 2020 roku stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. W latach 2018-2020 członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Autorka ponad 40 publikacji naukowych i popularyzatorskich, promotor prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Stale współpracuje z czasopismami branżowymi.

Od 2004 roku zatrudniona na Politechnice Lubelskiej. Obecnie profesor na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Czynny zawodowo architekt - członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP, obecnie z-ca przewodniczącego Rady LOIA. Stara się łączyć zainteresowania naukowe z praktyką projektową i działać na rzecz współpracy środowiska zawodowego z uczelniami. Autorka szeregu projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych, budynków usługowych i mieszkaniowych oraz modernizacji obiektów służby zdrowia.

Piotr Beer

Prof. dr hab. inż.
Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w przemyśle drzewnym INDM SGGW w Warszawie

Piotr Beer

Prof. dr hab. inż.
Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w przemyśle drzewnym INDM SGGW w Warszawie
Pracownik Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w przemyśle drzewnym INDM SGGW w Warszawie.

Rozprawę doktorską wykonał i obronił w formie co-tutelle w 1998 roku w SGGW w Warszawie oraz ENSAM Cluny we Francji. Stopień naukowy dra hab. uzyskał 2002 roku w WTD UP w Poznaniu. Od 2009 roku jest profesorem tytularnym. Osiągnięcia: publikacje w języku obcym – 89, wdrożenia – 3, patenty i wynalazki – 9, projekty międzynarodowe – 16, projekty krajowe – 21, nagrody rektorskie – 5. Promotor 6 zakończonych prac doktorskich, w tym 2 z wyróżnieniem, w WTD SGGW w Warszawie, WTD UP w Poznaniu i WM PŁ w Łodzi. W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się głównie wybranymi konstrukcjami i technologiami produkcji materiałów drewnopochodnych oraz mebli. Jednymi z głównych osiągnięć jest opracowanie wraz z zespołami płyt wiórowo-pilśniowych oraz okleinowania asymetrycznego elementów płytowych meblarskich. Oba rozwiązania technologiczne czekają na etap wdrożenia.

Małgorzata Okoń-Grotowska

Architekt
Okoń Parkiety Pałacowe

Małgorzata Okoń-Grotowska

Architekt
Okoń Parkiety Pałacowe
Architekt, konserwator. Rzeczoznawca, właściciel firmy Okoń Parkiety Pałacowe.

Zajmuje się oceną i konserwacją zabytków, specjalizuje się w historycznych posadzkach drewnianych. Na swoim koncie ma takie realizacje jak Zamek w Książu, Zamek w Janowie Podlaskim, Zamek w Lublinie, Pałac w Jabłonnej, Pałac Czartoryskich, Pałac w Kozłówce. Specjalista eko-designu, projektowania w rozwoju zrównoważonym, smart designu. Prowadzi badania nad upcyklingiem, ma na koncie wdrożenia przemysłowe projektów mebli w metodologii upcyklingu. Designer i projektant mebli, laureat wielu nagród.

Jan Kamiński

dr inż.
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL

Jan Kamiński

dr inż.
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL
Architekt krajobrazu, pracownik Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL.

Naukowo zajmuje się krajobrazem miejskim, planowaniem miast ekologicznych i przyjaznych do życia, systemami terenów zieleni w miastach oraz partycypacją społeczną. Koordynował projekty odnowy przestrzeni: "Parki Lublina", "Lubelskie Standardy Piesze". Jest współautorem koncepcji "Zielonej Sieci" dla Lublina.

Paweł Adamiec

mgr inż.
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu

Paweł Adamiec

mgr inż.
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
Architekt krajobrazu, artysta wizualny, fotograf, charakteryzator, mistrz florystyki.

Wykładowca architektury krajobrazu KUL (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu). Opiekun kierunku florystyka w SPPSS w Lublinie. Specjalizuje się w projektowaniu i kształtowaniu terenów osiedli mieszkaniowych oraz w designie miejskim. Prowadzi badania dotyczące estetyzacji przestrzeni publicznych oraz preferencji mieszkańców, co do zieleni w miastach.

Joanna Renda

dr nauk rolniczych
Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu

Joanna Renda

dr nauk rolniczych
Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu
Absolwentka Ochrony Środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, w specjalności architektura krajobrazu.

Pracuje w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi miejskich terenów zieleni. Prowadzi badania dotyczące głównie roślinności drzewiastej: estetyki, doborów i szeroko rozumianego znaczenia drzew, zarówno dla mieszkańców, jak również dla funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta.

Agnieszka Kułak

dr inż.
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL

Agnieszka Kułak

dr inż.
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL
Absolwent architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Pracuje w Katedrze Kształtowania i Projektowania Krajobrazu. Specjalizuje się w projektowaniu i kształtowaniu przestrzeni miejskiej i otwartej. Zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska.

Michał Dmitruk

dr inż. architekt
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Michał Dmitruk

dr inż. architekt
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Adiunkt w Katedrze Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Absolwent kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (2011). Uprawnienia projektowe zdobył w 2015 roku. W 2022 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod tytułem: „Osiedla domów jednorodzinnych Lublina z okresu PRL. Koncepcje, realizacja, eksploatacja”. Od 2012 roku zatrudniony na Politechnice Lubelskiej jako pracownik naukowo-dydaktyczny, obecnie na stanowisku Adiunkta. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowy koordynator wymiany międzynarodowej Erasmus. Autor 20 publikacji naukowych, dotyczących architektury mieszkaniowej i urbanistyki, z naciskiem na okres trwania PRL. Czynny zawodowo architekt - członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP, obecnie również członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOIA.
Specjalność: urbanistyka, architektura mieszkaniowa, architektura przestrzeni publicznych, architektura obiektów usługowych.