Organizator:

Wschodni Kongres Naukowy Designu i Architektury