Organizator:

Zaproszenie Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP na Targi LUBDOM 2022

Podziel się

Zaproszenie Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP na Targi LUBDOM 2022

Tegoroczne Targi LUBDOM 2022 i towarzyszące im spotkania w ramach III Lubelskiego Kongresu Designu i Architektury będą przebiegać pod hasłem „Ekologia w otoczeniu człowieka i przemyśle”.  Zagadnienie ekologii stało się ostatnio na tyle nośne i popularne, że niezasadne wydaje się wracanie do niego w formie dyskusji lub konferencji. Czy jednak na pewno rozumiemy i przyjmujemy zmiany, jakie wokół nas następują? Czy nasze życie jest rzeczywiście „ekologiczne”?  Czy potrzebujemy poszerzenia wiedzy na ten temat?

Epoka maszyn parowych, rewolucja stali, powstanie wielu wynalazków z dziedziny mechaniki i budownictwa, słowem – cała rewolucja przemysłowa przełomu XIX i XX wieku pozwalała przez długi  czas myśleć, że człowiek nareszcie staje się panem świata, że kolejne pomysły i osiągnięcia pozwolą całkowicie nad światem – w tym również nad przyrodą – zapanować. Już w 1909 roku futuryści w swoim manifeście pisali o zachwycie nad nowoczesnością mechaniki, łącząc ją z estetyką i sposobem życia: Walce, koła zamachowe, sworznie, kominy, lśniąca stal, woń smarów, zapach ozonu w elektrowni [..]. Mechanizmy oczyszczają nasze oczy z mgły nieokreśloności [..]. Odczuwamy jak maszyny, czujemy się zbudowani ze stali, my też jesteśmy maszynami [...], chcemy oddawać ducha maszyny, żeby pod istotą maszyny rozumieć jej siły, rytm i nieskończoną liczbę sugerowanych przez nią analogii; żeby tak rozumiana maszyna stała się źródłem inspiracji, rozwoju i rozkwitu sztuk plastycznych.” [Manifest Futurystów, 1909]

Ponad sto lat później stajemy przed sytuacją, która pokazuje uboczne skutki przemysłowej rewolucji, jaka towarzyszy nam przez cały XX wiek w wielu dziedzinach. To, z czego od dawna korzystamy jako dobrodziejstwa w życiu codziennym, spowodowało – również przez swoją powszechność – stopniowe narastanie konsekwencji nie zawsze pozytywnych. Z perspektywy czasu zaczynamy widzieć, co było dobre, a co prowadziło w błędną stronę. Teraz zaczynamy rozumieć, że zachwyt nad tzw. postępem nie pozwala na nieskończone korzystanie z tego, co daje nam Ziemia.

Biblijne czynienie sobie ziemi podaną nie polega przecież na bezkarnym wykorzystaniu tego, co nas otacza, w tym złóż naturalnych i przyrody. To przede wszystkim myślenie o drugim człowieku, o tym, co po nas i po naszej działalności pozostanie dla następnych pokoleń. Dlatego coraz częściej słyszymy o „odbetonowywaniu” miast, zwracaniu ich w stronę rzek, dbaniu o parki i zieleń – tę w większej skali i tę najbliższą – szukając nawiązań choćby do urbanistów takich, jak Ebenezer Howard i jego wizji miasta-ogrodu będącej antidotum na miasta przemysłowe. To dlatego poszukujemy rozwiązań komunikacyjnych pozwalających na mniejsze zanieczyszczanie powietrza czy sięgamy po produkty, które można wykorzystać powtórnie lub zniszczyć w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, a także wracamy do materiałów, które jako wytwór natury są przyjazne i mogą być wykorzystane ponownie.

Zapraszamy na Targi LUBDOM, które podejmują próbę odpowiedzi na powyższe zagadnienia w skali dla nas dostępnej, zachęcamy do zapoznania się z ofertą producentów i wykonawców, którzy prezentują materiały kwalifikowane jako ekologiczne, a więc te, które szanują środowisko naturalne i pozwalają zaoszczędzić energię niezbędną do naszego funkcjonowania.

Zachęcamy do udziału w panelach i konferencjach, m. in. o ekologii w biznesie, o ochronie klimatu, o modzie na ekologię i o poszukiwaniu w niej inspiracji, o ekologii w praktyce architekta.

Podczas trwania Targów, oprócz spotkań konferencyjnych odbędą się również dodatkowe wydarzenia, w czasie których można będzie otrzymać drzewko za dostarczoną makulaturę, dzieci zaprosić do konkursu związanego z segregowaniem śmieci, a także poznać, czym jest upcycling i spróbować w nim swoich sił.

Targom towarzyszyć będą także wystawy: wystawa lubelskich architektów ARCHITEKTURA EKOlogiczna – wybór czy powinność? prezentująca wykorzystanie rozwiązań ekologicznych w praktyce; wystawa ekomebli, a także wystawa dyplomów Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania.

DO ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI, OGLĄDANIA WYSTAW I UDZIAŁU W WYDARZENIACH TARGOWYCH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

                                                     

    mgr inż. arch. Kazimierz Kraczoń – architekt IARP

Sekretarz Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP