Organizator:

Wybierz zawód przyszłości i zostań dekarzem!

01.07.2020 14:38:25

Podziel się

Kolejna szkoła z województwa lubelskiego dołączyła do projektu "Zawód Przyszłości Dekarz".

Zakończył się rok szkolny 2019/2020, a w raz z nim pierwsza edycja projektu "Zawód Przyszłości Dekarz". który otrzymał dotację od duńskich Fundacji Villum Fonden i Velux Fonden, na realizację zadań związanych z kształceniem zawodowym i walką z wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. W projekcie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane podmioty z branży. 

 

Wśród szkół z województwa lubelskiego, które wzięły udział w pierwszym roku trwania projektu był Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. W roku szkolnym 2020/2021, w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie powstanie klasa patronacka Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, w której zadaniem będzie szkolenie przyszłego pokolenia wykwalifikowanych rzemieślników. 

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

•    Ścisła współpraca z 15-20 szkołami, posiadającymi lub rokującymi do otwarcia klasy dekarskiej.

•    Otwarcie lub wspieranie i włączenie do projektu 20 klas dekarskich.

•    Przeszkolenie 60-80 uczniów w ośrodkach szkoleniowych w każdym roku przez okres 5 lat, w tym przeprowadzenie egzaminów na poziomie czeladnika/mistrza. Łącznie 300 osób.

•    Szkolenia dla nauczycieli zawodu – przeszkolenie co najmniej 100 nauczycieli zawodu w ramach Projektu.

•    Kursy i egzaminy mistrzowskie dla dekarzy biorących udział w projekcie, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

•    Otwarcie 6 ośrodków szkoleniowych PSD. 

•    Wyposażenie ośrodków w modele dachowe, najpotrzebniejsze narzędzia i materiały do pracy, na zasadzie dzierżawy na okres do 5 lat (do zakończenia Projektu).

•    Opracowanie pozycji merytorycznych do nauki zawodu: modułowy podręcznik do nauki dla uczniów, modułowe zeszyty ćwiczeń podzielone na wybrane technologie dachowe, wydanie aktualizacji słownika dekarskiego w 3 wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki), wydanie wytycznych dekarskich (pokrycia ceramiczne i betonowe, pokrycia metalowe, pokrycia naturalne, dachy płaskie, kosztorysowanie).

•    Kampania informacyjna #DUMNY DEKARZ i #ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI DEKARZ – doradztwo zawodowe w szkołach i wspieranie dobrych wyborów zawodowych przez młodych ludzi (w tym materiały promocyjne, ulotki, plakaty, informatory, oznaczenia szkół i klas dekarskich, bannery).

•    Pokazy sztuki dekarskiej podczas targów w regionach objętych wsparciem.

•    Udział w dniach otwartych szkół zawodowych z pokazami dekarskimi.

•    Udział w targach pracy w całym kraju.

•    Stypendia naukowe dla najlepszych uczniów, wypłacane na koniec roku, zgodnie z planem stypendialnym.

•    Kampania medialna promująca Projekt, m.in. media społecznościowe, radio, Internet, prasa branżowa, TV lokalna, video blogi, filmy promujące projekt, prospekty informacyjne o PSD i zawodzie.

•    Współpraca z Cechami w zakresie egzaminowania i danych statystycznych przekazanych po zakończeniu egzaminów.

 

Projekt „Zawód Przyszłości Dekarz” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Młodych dekarzy, którzy zgłębiają tajniki zawodu przyszłości zapraszamy serdecznie na 40 edycję Targów LUBDOM, które zostały objte patronatem branżowym przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.