Organizator:

KONKURS - LUBDOM i Lubelski Kongres Naukowy Designu i Architektury

Podziel się

Poznaj zasady KONKURSU, organizowanego w ramach Targów Budowlanych LUBDOM i Lubelskiego Kongresu Designu i Architektury.

 

 

KONKURS - LUBDOM i Lubelski Kongres Naukowy Designu i Architektury

 

 

Na czym polega zadanie konkursowe? 

Zadanie Konkursowe polega na zaproponowaniu najciekawszego tematu wiodącego, mającego na uwadze dobro środowiska, które będzie mottem przewodnim V Lubelskiego Kongresu Naukowego Designu i Architektury 2024, kontynuując tematykę "Ekologia w otoczeniu człowieka i w przemyśle".

 

Jak przebiega konkurs?

Konkurs trwa od 25 marca 2023 r. do godz. 16:00, 26 marca 2023 r. do godz. 14:00.

 

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, po dwóch z każdego dnia 25 i 26 marca  2023 r. Kryterium wyboru stanowi najciekawszy temat mający na uwadze dobro środowiska oraz największa liczba uczestnictwa w prelekcji potwierdzona podpisem opiekuna Sali konferencyjnej w hali C.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące słuchaczem w Kongresie w dniach 25 i/ lub 26 marca 2023 roku, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) zapoznają się z regulaminem konkursu na stronie www.lubdom.targi.lublin.pl;

b) pobiorą ankietę od opiekuna Sali konferencyjnej w hali C, w której odbywać się będzie Kongres;

c) uczestnicząc w prelekcji, uzyskają podpis opiekuna sali konferencyjnej w hali C, w której odbywać się będzie Kongres;

d) wypełnią ankietę pkt.1, wraz podanym tematem wiodącym V Lubelskiego Kongresu Naukowego Designu i Architektury 2024.

 

Nagrody w konkursie

Organizator wybierze w Konkursie czterech Zwycięzców, który otrzymają nagrody w postaci  -  Lampki eko designu.

Nagrody zostaną wręczone po zakończeniu wykładów w dniu 25 marca 2023 r. o godz. 16:45, 26 marca 2023 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej hali C.

 

Zapoznaj się z REGULAMINIEM KONKURSU. Link do regulaminu. 

 

 

Regulamin Konkurs Lubdom 2023